Banner FST
ŠTÚDIUM A OAČ

Firma Vaillant, Trenčianske Stankovce ponúka stáž pre študentov. Bližšie informácie sú v letáku v prílohe. Záujemci kontaktujte prodekana pre pre rozvoj, stratégiu a spoluprácu s praxou, prof. Chovanca: +421 32 7400...

viac >>

16.12.2016

Vážení študenti,   dňa 8.11.2016, t.j. v utorok sa o 9,00 hod. v  Aule FŠT uskutoční  Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti imatrikulácie študentov 1. ročníka Fakulty špeciálnej techniky. Na...

viac >>

04.11.2016

Milí študenti, na Trenčianskej univerzite bude v dňoch 7. až 13. novembra 2016 prebiehať týždeň vedy a techniky na fakultách našej univerzity. Viac informácií nájdete na plagáte a v priloženom súbore.

viac >>

28.10.2016

Zápisnica z volieb do študentskej časti AS FŠT TnUAD je súčasťou príloh tohto oznamu.

viac >>

28.10.2016

 Berlin Startup Calling 2016 Idea Contest Myslíte, že Váš nápad má potenciál uspieť vo svete technológií? V tom prípade ste na správnom mieste! Visual Meta GmbH, Alexanderstr. 1-5, 10178 Berlin Vám ponúka možnosť...

viac >>

19.10.2016

Rozvrh vo formáte pdf na stiahnutie.

viac >>

08.10.2016

Dňa 27.9.2016 je z dôvodu konania slávnostného otvorenie akademického roka 2016/2017 a zároveň aj slávnostnej promócie študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia zrušená výučba všetkých ročníkov FŠT. Ing....

viac >>

27.09.2016

Dekan Fakulty špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne vypisuje 3. kolo prijímacieho konania pre bakalárske a inžinierske študijné programy v dennej  aj v externej forme štúdia v akademickom roku 2016/2017 s termínom podania...

viac >>

17.08.2016
OZNAMY A PODUJATIA

Jednou z foriem práce s talentovanými študentmi je na FŠT aj súťaž o najlepšiu prácu študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ). Aj tento rok FŠT nadviazala na dobré tradície a výsledky v tejto...

viac >>

20.12.2016

Hospodárske noviny uviedli na svojej stránke rebríček škôl portálu profesia.sk, na ktorých sa oplatí študovať z pohľadu budúceho zamestnania. "Ekonómov, informatikov a technikov vyhľadávajú zamestnávatelia najviac."...

viac >>

01.12.2016

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, na základe návrhu Akademického senátu Fakulty špeciálnej techniky, vymenoval dňa 30. 11. 2016 do funkcie dekana Fakulty špeciálnej techniky...

viac >>

30.11.2016

Dňa 16. novembra 2016 sa v aule Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnil Deň otvorených dverí. Účastníkom boli predstavené fakultné priestory, výskumné, počítačové...

viac >>

21.11.2016

Milí študenti, Všetky novinky, udalosti a podujatia našej univerzity a Fakulty špeciálnej techniky si môžete pozrieť aj na Facebookovej stránke Fakulty špeciálnej techniky.

viac >>

14.11.2016

dňa 8.11.2016 sa v  Aule FŠT uskutočnilo Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti imatrikulácie študentov 1. ročníka Fakulty špeciálnej techniky. Fotografie z podujatia sú v prílohe.

viac >>

14.11.2016

Vážení členovia Akademickej obce FŠT. Predseda volebnej komisie kandidáta na dekana FŠT TnUAD Ing. Lenka Bartošová, PhD. oznamuje : na mimoriadnom zasadnutí AS FŠT TnUAD dňa 11.11.2016 bol za kandidáta na dekana FŠT TnUAD...

viac >>

11.11.2016

Akademický senát FŠT TnUAD v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 10. októbra 2016 svojím uznesením v súlade s § 27 ods. 1, písm. b)  Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v...

viac >>

07.11.2016
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2017 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Partneri fakulty