Banner FST
ŠTÚDIUM A OAČ

Dekan Fakulty špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne vypisuje 3. kolo prijímacieho konania pre bakalárske a inžinierske študijné programy v dennej  aj v externej forme štúdia v akademickom roku 2016/2017 s termínom podania...

viac >>

17.08.2016

DekanFakulty špeciálnej technikyTrenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčínevypisuje II. kolo prijímacieho konania na: doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku 2016/2017v študijnom...

viac >>

16.08.2016

Vážení študenti, zápis bude prebiehať nasledovne: 1.   elektronicky zápis -  prostredníctvom AIS-u do 29.8.2016 2.   fyzický zápis - na Referáte akademických činností  Fakulty špeciálnej techniky TnUAD...

viac >>

04.08.2016

Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce        V súlade s § 54, od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a  o zmene a doplnení...

viac >>

11.07.2016

Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce        V súlade s § 54, od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a  o zmene a doplnení...

viac >>

11.07.2016

Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce        V súlade s § 54, od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a  o zmene a doplnení...

viac >>

11.07.2016

Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce        V súlade s § 54, od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a  o zmene a doplnení...

viac >>

01.07.2016

Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce        V súlade s § 54, od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a  o zmene a doplnení...

viac >>

01.07.2016
OZNAMY A PODUJATIA

Fakulta špeciálnej techniky pripravila počas letných prázdnin od 4.7. do 8. 7. 2016  vzdelávací kurz  3D CAD systém CATIA V5 určený pre študentov 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl. Cieľom kurzu bolo...

viac >>

09.07.2016

EDAG Engineering CZ, spol, s r. o. hľadá konštruktérov, projektantov, projektových vedúcich, špecialistov na elektriku – elektroniku, ponúka pracovné príležitostí pre študentov a absolventov našej fakulty. Viac tu ...

viac >>

27.06.2016

Continental Automotive Graduate Program: Get international experience and let your ideas shape the future At Continental we provide the ideal environment for smart, creative and visionary people to bring their ideas to life –...

viac >>

06.06.2016

Akademický senát FŠT TnUAD na svojom zasadnutí dňa 04.mája 2016 vyhlasuje doplňujúce voľby do AS FŠT TnUAD za zamestnaneckú časť v zmysle Zásad volieb do AS FŠT TnUAD, Štatútu FŠT TnUAD a Zákona 131/2002 Z.z. Predsedom volebnej...

viac >>

01.06.2016

Nadaní študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne presne pred rokom fascinovali odbornú i laickú verejnosť, keď na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v časti Techfórum...

viac >>

22.05.2016

Kia Motors Slovakia offers university students a scholarship program. The scholarship program is intended for students who want to get experience and want to be prepared for a position in a strong and stable company.

viac >>

17.05.2016

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity spolu s Univerzitou obrany v Brne, Akadémiou ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie...

viac >>

12.05.2016

Téma: Zlepšenie kvality plastových dielov – dekoratívnych dielov po pokovení Termín: júl - august 2016

viac >>

09.05.2016
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé August - 2016 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 28
29 30 31  

Partneri fakulty