Banner FST
ŠTÚDIUM A OAČ

Vážení študenti,   dňa 8.11.2016, t.j. v utorok sa o 9,00 hod. v  Aule FŠT uskutoční  Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti imatrikulácie študentov 1. ročníka Fakulty špeciálnej techniky. Na...

viac >>

04.11.2016

Milí študenti, na Trenčianskej univerzite bude v dňoch 7. až 13. novembra 2016 prebiehať týždeň vedy a techniky na fakultách našej univerzity. Viac informácií nájdete na plagáte a v priloženom súbore.

viac >>

28.10.2016

Zápisnica z volieb do študentskej časti AS FŠT TnUAD je súčasťou príloh tohto oznamu.

viac >>

28.10.2016

 Berlin Startup Calling 2016 Idea Contest Myslíte, že Váš nápad má potenciál uspieť vo svete technológií? V tom prípade ste na správnom mieste! Visual Meta GmbH, Alexanderstr. 1-5, 10178 Berlin Vám ponúka možnosť...

viac >>

19.10.2016

Rozvrh vo formáte pdf na stiahnutie.

viac >>

08.10.2016

Dňa 27.9.2016 je z dôvodu konania slávnostného otvorenie akademického roka 2016/2017 a zároveň aj slávnostnej promócie študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia zrušená výučba všetkých ročníkov FŠT. Ing....

viac >>

27.09.2016

Dekan Fakulty špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne vypisuje 3. kolo prijímacieho konania pre bakalárske a inžinierske študijné programy v dennej  aj v externej forme štúdia v akademickom roku 2016/2017 s termínom podania...

viac >>

17.08.2016

DekanFakulty špeciálnej technikyTrenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčínevypisuje II. kolo prijímacieho konania na: doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku 2016/2017v študijnom...

viac >>

16.08.2016
OZNAMY A PODUJATIA

Hospodárske noviny uviedli na svojej stránke rebríček škôl portálu profesia.sk, na ktorých sa oplatí študovať z pohľadu budúceho zamestnania. "Ekonómov, informatikov a technikov vyhľadávajú zamestnávatelia najviac."...

viac >>

01.12.2016

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, na základe návrhu Akademického senátu Fakulty špeciálnej techniky, vymenoval dňa 30. 11. 2016 do funkcie dekana Fakulty špeciálnej techniky...

viac >>

30.11.2016

Dňa 16. novembra 2016 sa v aule Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnil Deň otvorených dverí. Účastníkom boli predstavené fakultné priestory, výskumné, počítačové...

viac >>

21.11.2016

Milí študenti, Všetky novinky, udalosti a podujatia našej univerzity a Fakulty špeciálnej techniky si môžete pozrieť aj na Facebookovej stránke Fakulty špeciálnej techniky.

viac >>

14.11.2016

dňa 8.11.2016 sa v  Aule FŠT uskutočnilo Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti imatrikulácie študentov 1. ročníka Fakulty špeciálnej techniky. Fotografie z podujatia sú v prílohe.

viac >>

14.11.2016

Vážení členovia Akademickej obce FŠT. Predseda volebnej komisie kandidáta na dekana FŠT TnUAD Ing. Lenka Bartošová, PhD. oznamuje : na mimoriadnom zasadnutí AS FŠT TnUAD dňa 11.11.2016 bol za kandidáta na dekana FŠT TnUAD...

viac >>

11.11.2016

Akademický senát FŠT TnUAD v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 10. októbra 2016 svojím uznesením v súlade s § 27 ods. 1, písm. b)  Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v...

viac >>

07.11.2016

Spoločnosť LECO, v spolupráci s Katedrou strojárstva Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  v Trenčíne, poriada workshop s tematickým zameraním na novinky v oblasti merania mikrotvrdosti,...

viac >>

04.11.2016
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé December - 2016 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04
05 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Partneri fakulty